ΧΑΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Το θέμα του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης στον ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων φέρνει στη Βουλή ο Δ. Βίτσας.

Το θέμα της συνεχιζόμενης ύπαρξης ανοιχτού κρατήρα στον χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων,...