ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ

Καταπατήσεις (;) στο νοσοκομείο Αγ. Βαρβάρα.

Στο νοσοκομείο '' Η Αγ. Βαρβάρα '' τοποθετήθηκε πρόσφατα μικρό παρεκκλήσι ως ''δωρεά'' ενός...