ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Για ένα πουκάμισο αδειανό ή για ένα άδειο καλάθι … νοικοκυριού.

του Τάσου Σαράντου ** Παρακολουθούμε αρκετές ημέρες τώρα την προσπάθεια των καναλιών αλλά και...