Η αναπηρία και η οικογένεια του ανάπηρου στις Προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

204 0

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελεί ευκαιρία να δούμε τα λάθη και τις διαχρονικές παραλείψεις μας. Στην περίπτωση της αναπηρίας, οι Προγραμματικές θέσεις του κόμματός μας αποτελούν έναυσμα προκειμένου να συζητήσουμε το ρόλο και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),τη διαδικασία «χαρακτηρισμού» ενός ατόμου ως ανάπηρου και την επιδοματική πολιτική της χώρας μας. Στις μέρες μας,τα εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά, ενώ το κόστος ζωής τους είναι σχεδόν το τριπλάσιο του κόστους ζωής ενός ατόμου χωρίς αναπηρία, όπως έχει τονίσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εξαιτίας των μηνιαίων δαπανών που χρειάζεται να καταβάλουν τα ΑμεΑ.Παράλληλα, το  κοινωνικό κράτος πρόνοιας είναι υποτυπώδες, με φτωχές-σε ποιότητα και εύρος- υπηρεσίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατά τη διακυβέρνηση του σήκωσε τον «πήχη» ψηλά προσπαθώντας να δώσει  λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ΑμεΑ. Ωστόσο, υπήρξαν λάθη και αστοχίες (Νόμος Κατρούγκαλου) που «πλήγωσαν» το αναπηρικά κίνημα.Προ- ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ το θέμα της αναπηρίας προσεγγίζονταν ως ατομικό ζήτημα, ενώ κατ΄ουσίαν η αναπηρία ενός ατόμου αφορά και επηρεάζει όλα τα μέλη της οικογένειας του (είτε μιλάμε για εκ γενετής είτε για επίκτητη αναπηρία).

Με την επανεκλογή του,ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πρέπει να λογοδοτήσει για όλα τα παραπάνω και να απαντήσει στα θεμελιώδη ερωτήματα: «πώς αντιμετωπίζεται οικονομικά ένας ανάπηρος από το κράτος»; «με ποιες πολιτικές υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα ένας ανάπηρος ώστε να έχει αξιοπρεπής κοινωνική ζωή»; «με ποιο τρόπο οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βοηθήσουν την οικογένεια ενός ανάπηρου»; αφού εάν δεν στηριχθεί η οικογένεια είναι αδύνατο να μιλάμε για την αξιοπρεπή διαβίωση των ΑμεΑ.

Και ενώ, οι Προγραμματικές θέσεις ενός κόμματος είναι εξ ορισμού πιο γενικόλογες, και διαφοροποιούνται από το εκλογικό πρόγραμμα, εντούτοις οι Προγραμματικές θέσεις τροφοδοτούν και πραγματώνουν το εκλογικό πρόγραμμά του κόμματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, και έχοντας κατά νου ότι η αναπηρία αποτελεί οικογενειακή και όχι μόνο ατομική υπόθεση,είναι σημαντικό να προσέλθουμε στο συνέδριο με μία συμπεριληπτική, ουσιαστική πολιτική για την αναπηρία που θα καλύπτει τα κενά των τελευταίων πενήντα ετών.

Τα μέλη της Θεματικής Επιτροπής: Αναπηρική πολιτική της Νομαρχιακής Δυτικής Αθήνας