Προτάσεις για την Παιδεία

272 0

του Διονύση Τρευλόπουλου **

Η επόμενη κυβέρνηση της Αριστεράς έχει χρέος να ενισχύσει τη Δημόσια Παιδεία και να αυξήσει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Ο στόχος διπλός: αφενός να διαμορφώσουμε μελλοντικούς δημοκρατικούς και υπεύθυνους πολίτες με πολύπλευρες γνώσεις και δεξιότητες με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφετέρου να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό της μικρομεσαίας οικογένειας που σήμερα επιβαρύνεται υπερβολικά για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών για εξωδιδακτικές δραστηριότητες και φροντιστήρια. Στο πλαίσιο αυτό, για ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό, που καλύπτει όλες τις ψυχοπαιδαγωγικές ανάγκες των μαθητριών και των μαθητών, κρίνεται αναγκαία η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν μια μικρή συμβολή στον διάλογο για τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την παιδεία.

-Καθιέρωση οργανικών θέσεων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, σχολικών νοσηλευτών σε κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
-Ενίσχυση αρμοδιοτήτων κοινωνικών λειτουργών ώστε να έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
-Εισαγωγή αντικειμένου Αγωγής Υγείας, Πρώτων Βοηθειών (διατροφή, ναρκωτικά, κανόνες υγιεινής, ψυχική υγεία κ.α.) και Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες με ανάθεση στους Σχολικούς Νοσηλευτές ή άλλους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έμφαση πρέπει να δοθεί στις έμφυλες ταυτότητες, τη διαφορά βιολογικού και κοινωνικού φύλου, τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, την αντισύλληψη, την έκτρωση κ.α.
-Καθιέρωση εναλλακτικού Μαθήματος Θρησκειολογίας και Ηθικής για όσα παιδιά δεν επιθυμούν να παρακολουθούν τα Θρησκευτικά.
-Εισαγωγή του αντικειμένου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής του Πολίτη με έμφαση στην αποδοχή της διαφορετικότητας, τα συνταγματικά δικαιώματα, την οδηγική συμπεριφορά, τον σεβασμό των ΑΜΕΑ, των ηλικιωμένων, των μεταναστών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αξιοποίηση και του θεσμού των 5μελών και των 15μελών για εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών και της έννοιας της αντιπροσώπευσης.Σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με το σήμερα και την καθημερινότητα των μαθητών για να γίνουν πιο ελκυστικά τα αντικείμενα διδασκαλίας. The arcade games are clickmiamibeach.com an adventure.
-Λειτουργική ενοποίηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι μία και να εξοικειωθούν με κάθε πιθανό κειμενικό είδος, λογοτεχνικό ή μη. Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με ενσωμάτωση στο ΑΠΣ τουλάχιστον ενός μυθιστορήματος ανά σχολικό έτος από την Πέμπτη Δημοτικού μέχρι το Γυμνάσιο.
-Αναμόρφωση του αντικειμένου των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και ενοποίηση Αρχαίων Ελληνικών από πρωτότυπο και από μετάφραση με ενιαίο βιβλίο και με διπλό στόχο οι μαθητές: α. να εξοικειωθούν με όσο περισσότερα κειμενικά είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι δυνατόν β. να έρθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται πάντα σε αντιπαραβολή με τα νέα ελληνικά, με τρόπο διασκεδαστικό και αξιοποιώντας τις μεθόδους διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.
-Ενοποίηση αντικειμένου Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία) και εμπλουτισμός με νέα αντικείμενα, π.χ. Αστρονομία, Γεωπονία, Μετεωρολογία, Ωκεανογραφία κ.α. με παράλληλη ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων Παιδαγωγικής των Φυσικών επιστημών που θα τροφοδοτούν με εκπαιδευτικούς την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σύνδεση του προγράμματος σπουδών των τμημάτων με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου είναι απαραίτητη.
-Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών καθηγητικών τμημάτων και σχολών ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση με τα αντικείμενα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
-Αύξηση ωρών διδασκαλίας των Καλλιτεχνικών μαθημάτων και της Μουσικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και εμπλουτισμούς με περισσότερες τέχνες, όπως θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία.
-Καθιέρωση του θεσμού του Ολοήμερου Γυμνασίου με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ελεύθερη επιλογή, που θα περιλαμβάνει προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό ξένων Γλωσσών και το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, εκμάθηση μουσικών οργάνων και τραγουδιού, μαθήματα χορού, αθλητικές δραστηριότητες κ.α. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται πλήρως το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας χωρίς να χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το ωράριό τους σε πολλά σχολεία.
-Καθιέρωση του θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε κάθε σχολική μονάδα στο πλαίσιο του απογευματινού ολοήμερου προγράμματος.
-Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα όλων των βαθμίδων, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο για στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
-Ενίσχυση του θεσμού της παράλληλης στήριξης με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που θα στηρίζουν αποκλειστικά έναν μαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης μπορούν να έχουν την οργανική τους θέση στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αξιοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε χρονιά.
-Ενίσχυση των Τμημάτων Υποδοχής και καθιέρωση προπαρασκευαστικού έτους για τη διδασκαλία αποκλειστικά της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ώστε οι αλλοδαποί μαθητές που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να εντάσσονται πιο ομαλά στη σχολική κοινότητα.
-Η Γ’ Λυκείου να καθιερωθεί ως προπαρασκευαστική τάξη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ΑΠΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα αντικείμενα στα οποία οι μαθητές εξετάζονται στις πανελλαδικές και όλα τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, αρμονία), που τώρα δεν διδάσκονται συστηματικά, αναγκάζοντας τους μαθητές να προσφεύγουν στα φροντιστήρια.
-Επαναφορά της Κοινωνιολογίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και παράλληλη διατήρηση των Λατινικών. Οι μαθητές ανάλογα με τη σχολή που επιθυμούν να εισαχθούν, θα εξετάζονται σε ένα από τα δύο. Λατινικά για φιλολογικές, νομικές σχολές. Κοινωνιολογία για τις υπόλοιπες.
-Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Καθιέρωση σχολικών γευμάτων και διαμόρφωση χώρου Σχολικής Τραπεζαρίας στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.

** Ο Διονύσης Τρευλόπουλος είναι φιλόλογος, ειδικός παιδαγωγός, M.A. στα αρχαία ελληνικά και την ειδική εκπαίδευση.