Το θέμα του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης στον ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων φέρνει στη Βουλή ο Δ. Βίτσας.

167 0

Το θέμα της συνεχιζόμενης ύπαρξης ανοιχτού κρατήρα στον χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων, όπου υπάρχουν χιλιάδες τόνοι λυματολάσπης, προερχόμενη από τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας θέτουν με Ερώτηση προς τον υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας -που είχε και την πρωτοβουλία- Γιάννης Δραγασάκης και Χαρά Καφαντάρη.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι η απόθεση της λυματολάσπης στα Άνω Λιόσια είναι μια περιβαλλοντική πληγή δεκαετιών, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισε η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων από την Ψυττάλεια και σταμάτησε το 2005 μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Όμως, ο κρατήρας της λυματολάσπης παραμένει ανοιχτός έως σήμερα και αποτελεί υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα.Συνεπώς, όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, είναι επείγουσα ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε είναι και υποχρέωση της Πολιτείας με βάση το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη ενός ανοιχτού κρατήρα τοξικής λυματολάσπης εντός του αστικού ιστού της περιφέρειας της πρωτεύουσας του κράτους είναι μια κατάσταση που δεν συνάδει με την ιδιότητα κράτους-μέλους της ΕΕ, ενώ συγχρόνως συμβολίζει την απαξίωση και την υποβάθμιση της περιοχής και των κατοίκων της, τους οποίους η επίσημη Πολιτεία δείχνει να θεωρεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την ερώτηση τους στη Βουλή ζητούν από το αρμόδιο υπουργείο απαντήσεις στο εάν έχουν γίνει εργασίες στεγανοποίησης του πυθμένα προκειμένου τα στραγγίσματα της λυματολάσπης να μην μολύνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα και εάν υπάρχουν στον συγκεκριμένο κρατήρα εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Ρωτούν, επίσης, εάν η ύπαρξη του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων συμβάλλει στην αέρια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή και σε τι ποσοστό, καθώς και εάν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές η ύπαρξη του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης, εάν έχουν γίνει αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν έχουν συνταχθεί πράξεις περιβαλλοντικής παράβασης και προστίμων και εις βάρος ποιου φορέα ή ιδιώτη. Τέλος, οι ερωτώντες βουλευτές καλούν το αρμόδιο υπουργείο να προβεί άμεσα σε ενέργειες για την απομάκρυνση των ανεπεξέργαστων λυμάτων από τον συγκεκριμένο χώρο και για την αποκατάσταση του χώρου απόρριψης λυματολάσπης, ρωτώντας συγχρόνως από ποιον φορέα, με ποια μελέτη και με ποια χρηματοδότηση θα συμβεί αυτό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Περιβαλλοντική βόμβα ο ανοιχτός κρατήρας λυματολάσπης στη ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων»
Πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο αποδεικνύουν τη ύπαρξη ανοιχτού κρατήρα με λυματολάσπη στον χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων. Στον εν λόγω κρατήρα υπάρχουν χιλιάδες τόνοι λυματολάσπης, προερχόμενη από τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυττάλειας.
Η απόθεση της λυματολάσπης στα Άνω Λιόσια είναι μια υπόθεση δεκαετιών, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισε η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων από την Ψυττάλεια και σταμάτησε το 2005 μετά από τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Όμως ο κρατήρας που γινόταν η προσωρινή απόθεση της λυματολάσπης παραμένει ανοιχτός έως σήμερα και αποτελεί υγειονομική και περιβαλλοντική βόμβα.
Είναι σαφές ότι καθίσταται επείγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος, όπως άλλωστε είναι και υποχρέωση της Πολιτείας με βάση το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος. Η συνεχιζόμενη ύπαρξη ενός ανοιχτού κρατήρα τοξικής λυματολάσπης εντός του αστικού ιστού της περιφέρειας της πρωτεύουσας του κράτους είναι μια κατάσταση που δεν συνάδει με την ιδιότητα κράτους-μέλους της ΕΕ, ενώ συγχρόνως συμβολίζει την απαξίωση και την υποβάθμιση της περιοχής και των κατοίκων της, τους οποίους η επίσημη Πολιτεία δείχνει να θεωρεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός :
1. Στον συγκεκριμένο χώρο απόθεσης της λυματολάσπης έχουν γίνει εργασίες στεγανοποίησης του πυθμένα προκειμένου τα στραγγίσματα της λυματολάσπης να μην μολύνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα;
2. Υπάρχουν στον συγκεκριμένο κρατήρα λυματολάσπης εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων;
3. Η ύπαρξη του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ Άνω Λιοσίων σε τι ποσοστό συμβάλει στην αέρια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή;
4. Έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές η ύπαρξη του ανοιχτού κρατήρα λυματολάσπης; Έχουν γίνει αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν συνταχθεί πράξεις περιβαλλοντικής παράβασης και προστίμων και εις βάρος ποιου φορέα ή ιδιώτη;
5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα η Κυβέρνηση για την απομάκρυνση των ανεπεξέργαστων λυμάτων από τον συγκεκριμένο χώρο;
6. Θα γίνει αποκατάσταση του χώρου απόρριψης λυματολάσπης, από ποιο φορέα, με ποια μελέτη και με ποια χρηματοδότηση;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Βίτσας Δημήτριος
Δραγασάκης Ιωάννης
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)